Πρόσκληση σε εξ αποστάσεως συνεδρίαση της Συνέλευσης (7/10/2020)

Τα μέλη της Συνέλευσης καλούνται να προσέλθουν στη συνεδρίαση της Τμηματικής Συνέλευσης στις 07-10-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00, μέσω Τηλεδιάσκεψης της πλατφόρμας (e-presence).

Ημερήσια διάταξη

 1. Θέματα μελών Δ.Ε.Π
  •  Προκήρυξη μίας θέσης στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνική Στατιστική» του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής (αίτηση εξέλιξης της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας, κας  Μαρίας Συμεωνάκη)
  • Αίτημα για χορήγηση άδειας λόγω συμμετοχής στο σεμινάριο του CENTRE METICES στις Βρυξέλλες, από 28-09-2020 έως 02-10-2020, του μέλους ΔΕΠ, Γεωργίας Πετράκη
  • Ορισμός εκπροσώπου του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Παντείου Πανεπιστημίου μετά την υπ’ αριθμ. 11923/21-09-2020 αίτηση παραίτησης της κας Γ. Πετράκη
  • Ανάθεση διδασκαλίας μαθήματος του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, Παντείου Πανεπιστημίου σε μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
 2. Έγκριση Προγράμματος Διδασκαλίας 2020-2021
 3. 3η Τροποποίηση Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών 2020-2021
 4. Θέματα μελών ΕΔΙΠ
  • Αίτημα για χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας χειμερινού εξαμήνου 2021-2022, του μέλους ΕΔΙΠ, Αγγελικής Αθανασοπούλου
 5. Αρμοδιότητες και καθήκοντα υπαλλήλων Γραμματείας Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής
 6. Φοιτητικά
 7. Θέματα ΠΜΣ
 8. Διδακτορικά – Μεταδιδακτορικά

  • Αναγόρευση της Υποψήφιας Διδάκτορα Λιανού Μαρίας 

  • Αλλαγή τίτλου διδακτορικής διατριβής

  • Αίτηση επανεγγραφής στη μεταδιδακτορική έρευνα με θέμα «Οι δεξιότητες στην ελληνική αγορά εργασίας κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης», για την κατάθεση έκθεσης πεπραγμένων και σώματος έρευνας της Δρ. Παρασκευής – Βίβιαν Γαλατά (επιβλέπων Καθ. Ιορδ. Ψημμένος)

 9. Ανακοινώσεις

Συμπληρωματική Ημερήσια διάταξη

 1. Ανασυγκρότηση Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής για την υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής της ΥΔ κας Μελέτη Βασιλικής (ΑΜ 5113Δ003), λόγω επιστημονικής άδειας της Επίκουρης Καθηγήτριας Μ. Κορασίδου
 2. Αίτηση παράτασης ενός (1) έτους για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής του Υποψήφιου Διδάκτορα Χρυσανθόπουλου Σπυρίδωνα (ΑΜ 5113Δ007)
 3. Αναγόρευση του Υποψήφιου Διδάκτορα Γεωργίου Νάσιου (ημερομηνία υποστήριξης 1.10.2020)
 4. Μνημόνιο συνεργασίας του Εργαστηρίου Κοινωνικής Πολιτικής, με το Ίδρυμα Παπαδούρη για την ανάπτυξη των ορεινών περιοχών σε Ελλάδα και Κύπρο
 5. Αντικατάσταση συγγράμματος στο μάθημα «Εισαγωγή στην Κοινωνική Πληροφορική»
 6. Ορισμός Ημερομηνιών Ηλεκτρονικής Δήλωσης Μαθημάτων
 7. Θέματα Γραμματείας Κοινωνικής Πολιτικής
  • Απόφαση μετακίνησης αρχείου αποτελεσμάτων εξετάσεων παλαιού συστήματος  βαθμολόγησης στο Αρχείο του Τμήματος (υπόγειο Γυάλινου Κτιρίου)
  • Καταστροφή γραπτών κατατακτηρίων εξετάσεων παρελθόντων ετών
  • Διαχείριση αρχείου παλαιότερων πτυχιακών εργασιών