Αδυναμία ενημέρωσης μέσω email και του Open eclass

Ενημερώνονται οι φοιτητές/τριες για την αδυναμία ενημέρωσής τους μέσω email και του Open eclass.