Επιστημονικό Εργαστήρι για τις δυνατότητες και ελλείψεις των ερευνητικών υποδομών αναφορικά με την εργασία, τις συνθήκες διαβίωσης και τον κοινωνικό αποκλεισμό ευάλωτων ομάδων

Στις 27-28 Μάρτη 2019 στην Αίθουσα ΔΕΣΚΟΙ θα συναντηθούν 27 ερευνητές από την Ελλάδα, Βουλγαρία, Κροατία, Μολδαβία, Β. Μακεδονία, Αλβανία, Γαλλία, Βέλγιο, Ολλανδία, Λιθουανία και Βουλγαρία προκειμένου να παρουσιάσουν τις επιστημονικές τους εργασίες και να συζητήσουν τις δυνατότητες και τις ελλείψεις των Ευρωπαϊκών και εθνικών υποδομών σε ζητήματα Εργασίας, Συνθηκών Διαβίωσης και Κοινωνικού Αποκλεισμού με την επιστημονική ευθύνη του επ, καθηγητή Κώστα Δημουλά. Το Επιστημονικό Εργαστήρι αποτελεί μέρος των δραστηριοτήτων του Προγράμματος HORIZON-2020 InGRID2 στο οποίο το Πάντειο Πανεπιστήμιο συμμετέχει ως εταίρος από κοινού με 19 Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα.