Έρευνα

Το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής έχει αναπτύξει μέχρι σήμερα πλούσια δράση στον χώρο της κοινωνικής έρευνας, και ειδικότερα σε ζωτικούς χώρους άσκησης κοινωνικής πολιτικής (εκπαίδευση, απασχόληση, μετανάστευση, φύλο, οικογένεια, κοινωνικές αλλαγές στην ύπαιθρο, κ.ά.), με ερευνητικά προγράμματα, διαλέξεις, ημερίδες και συνέδρια, αρθρογραφία σε ελληνικά και ξένα επιστημονικά περιοδικά και εκδόσεις βιβλίων και περιοδικών.

Ειδικότερα το Τμήμα διαθέτει ένα ενεργό ερευνητικό κέντρο και δύο Εργαστήρια για τη διεξαγωγή επιστημονικών ερευνών και την παραγωγή κάθε είδους εκπαιδευτικού, εποπτικού και βοηθητικού υλικού για τη στήριξη και προαγωγή της αποτελεσματικής διδασκαλίας, έρευνας και ενημέρωσης.

Ερευνητικές μονάδες

Εργαστήριο Κοινωνικής Πολιτικής

Το Εργαστήριο Κοινωνικής Πολιτικής ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο του 2018 και αποτελεί μετεξέλιξη του Κέντρου Κοινωνικής Μορφολογίας και Κοινωνικής Πολιτικής (ΚΕΚΜΟΚΟΠ) που ιδρύθηκε το 1990.

Εργαστήριο Πληροφορικής

Το Εργαστήριο Πληροφορικής του Τμήματος είναι ένα άρτια εξοπλισμένο σύγχρονο Εργαστήριο Η/Υ με υπολογιστές τελευταίας τεχνολογίας και όλο το απαραίτητο υλικό (εκτυπωτές, οπτικοακουστικά μέσα, προβολικά συστήματα) και λογισμικό.

Εργαστήριο Σπουδών Φύλου

Το Εργαστήριο Σπουδών Φύλου του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής ιδρύθηκε το 2006 και εξυπηρετεί διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα του φύλου, στην κοινωνική πολιτική και της ανάλυσης των πολιτικών για την ισότητα των φύλων σε διεθνές, ευρωπαϊκό, εθνικό και τοπικό επίπεδο.