Συνάντηση εργασίας στη Βιέννη για το πρόγραμμα EUROGRADUATE

Η Αν. Καθ. Μ. Συμεωνάκη, επιστημονικά υπεύθυνη του προγράμματος EUROGRADUATE συμμετείχε στη συνάντηση εργασίας που πραγματοποιήθηκε στη Βιέννη στις 13-14 Μαΐου. Στη συνάντηση συζητήθηκε η υλοποίηση της έρευνας πεδίου στις πιλοτικές χώρες και τα πρώτα αποτελέσματα.