Έκδοση βιβλίου "Greece's (un) Competitive Capitalism and the Economic Crisis. How the memoranda changed Society, Politics and the Economy"

Εκδόθηκε από τον εκδοτικό οίκο Palgrave, το βιβλίο του καθ. Σ. Σακελλαρόπουλου με τίτλο "Greece's (un) Competitive Capitalism and the Economic Crisis. How the memoranda changed Society, Politics and the Economy". Περισσότερες πληροφορίες εδώ.