ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Ο Υ/Δ του τμήματος, κ. Ιάκωβος Πελεκάνος, συμμετείχε στο 14ο συνέδριο της ESA (European Sociological Association) “Europe and BeyondBoundariesBarriers and Belonging” που διεξήχθη στο Manchester της Βρετανίας, από τις 20-23 Αυγούστου 2019.

Το θέμα της εισήγησης που παρουσίασε, βασίστηκε στην διεξαχθείσα έρευνα στο πλαίσιο του διδακτορικού του, με επιβλέπουσα την καθηγήτρια Κα Παπαδοπούλου Δέσποινα και είχε τίτλο: “Configuration Strategies of Social Bond In Greek SocietyThe Case of Family Bond.