Διαδικτυακή συνάντηση στο πλαίσιο του προγράμματος «Active Strategies for Prevention and Handling Sexual Harassment Incidents – ASTRAPI»

Την Πέμπτη 18 Ιουνίου 2020, στις 11:00 πραγματοποιήθηκε η διαδικτυακή συνάντηση-συζήτηση για το εργαλείο (toolkit) το οποίο δημιουργείται στο πλαίσιο του προγράμματος «Active Strategies for Prevention and Handling Sexual Harassment Incidents – ASTRAPI» (https://astrapi-project.eu/) για την αποτελεσματική εφαρμογή πολιτικών για την πρόληψη και αντιμετώπιση της σεξουαλικής παρενόχλησης. Συμμετείχαν εκπρόσωποι από σημαντικούς φορείς που σχετίζονται με το θέμα και σχολίασαν, το προτεινόμενο εργαλείο με στόχο τη βελτίωση του και την μεγαλύτερη δυνατή αξιοποίησή του. Συγκεκριμένα συμμετείχαν: Έλενα Αποστολίδου (http://www.isotita.gr/), Μαρία Βουτσίνου (https://www.synigoros.gr/), Σίσυ Βωβού (https://tomov.gr/), Ιωάννα Μακρή & Ιωάννα Προφύρη (https://imegsevee.gr/), Μάττα Σαμίου (https://www.actionaid.gr/), Φωτεινή Σιάνου (www.kede.org), Μαρία Στρατηγάκη (http://www.elegyp.gr/). Εκ μέρους του Εργαστηρίου Σπουδών Φύλου συμμετείχαν η Διευθύντρια Γεωργία Πετράκη, ο ερευνητής Δημήτρης Παρσάνογλου και το μέλος ΕΤΕΠ Βούλα Τουρή.