Νίκος Κουραχάνης

Διδάσκων ΕΣΠΑ

Ο Νίκος Κουραχάνης (Αθήνα, 1987) διδάσκει Κοινωνική Πολιτική στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν στην έννοια της κοινωνικής ιδιότητας του πολίτη καθώς και σε πολιτικές αντιμετώπισης του κοινωνικού αποκλεισμού ευάλωτων ομάδων, όπως οι άστεγοι, οι μετανάστες και οι πρόσφυγες. Είναι συγγραφέας των βιβλίων Άστεγοι και Κοινωνικός Αποκλεισμός στην Ελλάδα της Κρίσης (2017, Τόπος, με την Καθηγήτρια Δ. Παπαδοπούλου), Κοινωνικές Πολιτικές Στέγασης (2017, Παπαζήση), Πολιτικές Στέγασης Προσφύγων (2019, Τόπος), Κατοικία και Κοινωνία (Επιμ., 2019, Διόνικος). Μελέτες του έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή και εγχώρια επιστημονικά περιοδικά,. Έχει συνεργαστεί ως ερευνητής με ποικίλους ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς φορείς, καθώς και με την Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες. Διετέλεσε Γραμματέας του Δ.Σ. της Επιστημονικής Εταιρείας Κοινωνικής Πολιτικής (2014-18).

Γνωστικό αντικείμενο
Στέγαση και Προγράμματα Κοινωνικής Πολιτικής

Μεταπτυχιακά μαθήματα