Νικόλαος Κουραχάνης

Διδάσκων ΕΣΠΑ

Ο Νίκος Κουραχάνης (Αθήνα, 1987) είναι Μεταδιδακτορικός Ερευνητής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν στην κοινωνική ιδιότητα του πολίτη και στις κοινωνικές πολιτικές για ευάλωτες ομάδες όπως οι άστεγοι, οι μετανάστες και οι πρόσφυγες. Είναι συγγραφέας των βιβλίων Άστεγοι και Κοινωνικός Αποκλεισμός στην Ελλάδα της Κρίσης (Τόπος, 2017, μαζί με την Καθηγήτρια Δ. Παπαδοπούλου) και Κοινωνικές Πολιτικές Στέγασης (Παπαζήση, 2017). Είναι διδάσκων του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου. Επίσης, έχει διδάξει στο Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Γνωστικό αντικείμενο
Πολιτικές και Προγράμματα Κοινωνικής Προστασίας

Μεταπτυχιακά μαθήματα