Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη έκτακτου διδακτικού προσωπικού σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη έκτακτου διδακτικού προσωπικού σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80 για το εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2020-2021. Δείτε την πρόσκληση ως συνημμένο αρχείο.