ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2019-2020

ΕΚΔΗΛΩΣΗ  ΥΠΟΔΟΧΗΣ  ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ 2019-2020

Ανακοινώνεται ότι στις 15/10/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., στην αίθουσα  Γ.5.1,

θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση υποδοχής για τους πρωτοετείς φοιτητές/τριες του Τμήματoς.

Ο στόχος είναι να παρουσιαστεί το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, οι δυνατότητες και οι δραστηριότητες του, να βοηθηθούν οι φοιτητές/τριες στην κατανόηση του προγράμματος σπουδών και στις επιλογές τους και να τονιστεί η ιδιαιτερότητα των πανεπιστημιακών σπουδών στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και στο Τμήμα μας.