Ανακοίνωση Μαθήματος 510190 «Ανάλυση Προγραμμάτων Κοινωνικής Πολιτικής»

Όσοι φοιτητές εκπονούν προαιρετική εργασία στο μάθημα επιλογής «Ανάλυση Προγραμμάτων Κοινωνικής Πολιτικής» (Κωδικός Μαθήματος 510190), και παρευρέθηκαν στην πρώτη συνάντηση, καλούνται τη Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου και ώρες 10.00-18.00 στη δεύτερη και τελευταία συνάντηση προόδου.