Ανακοίνωση ημερομηνίας ορκωμοσίας των αποφοίτων της εξεταστικής Ιουνίου 2019

Ανακοινώνεται ότι η ορκωμοσία των αποφοίτων της εξεταστικής του Ιουνίου 2019, θα πραγματοποιηθεί στις 25/11/2019,  ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30