Ανακοίνωση για αιτήσεις ορκωμοσίας της επαναληπτικής εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2019

Ανακοινώνεται ότι οι αιτήσεις για ορκωμοσία, των φοιτητών που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους στην Επαναληπτική Εξεταστική του Σεπτεμβρίου 2019,  υποβάλλονται κάθε Τρίτη, 10:00 - 13:00 στη Γραμματεία, από 14/10 έως και 06/11/2019