Πρόσκληση σε συνεδρίαση της ΓΣ (20/2/2019)

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Συνέλευσης στις 20/02/2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 στnν Αίθουσα Συγκλήτου του Παντείου Παν/μίου.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 1. Κρίση για την εξέλιξη του  ΕΔΙΠ του Τμήματος κ. Κων/νου Μέμου στη μόνιμη Βαθμίδα Α. 
 2. Ορισμός τριμελούς εισηγητικής επιτροπής για την εξέλιξη της ΕΤΕΠ του Τμήματος κας Παρασκευής Τουρή στη βαθμίδα Γ.
 3. Ανάθεση διδασκαλίας μαθημάτων στον Καθηγητή του Τμήματος κ. Μαυρουδέα Σταύρο.
 4. 5η τροποποίηση Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2018-2019.
 5. 3η τροποποίηση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2018-2019
 6. Έγκριση αδειών μελών ΔΕΠ.
 7. Φοιτητικά Θέματα.
 8. Θέματα Μεταπτυχιακών Φοιτητών. 
 9. Θέματα Υποψηφίων Διδακτόρων.
 10.  Ορισμός επταμελούς εξεταστικής επιτροπής του Υ.Δ. κ. Σταυρουλάκη Εμμανουήλ ΑΜ 5112Δ005.
 11. Προκήρυξη για μία θέση Διευθυντή του Εργαστηρίου Κοινωνικής Πολιτικής.
 12.  Πιστοποίηση του Τμήματος.
 13. Αναγόρευση της Υ.Δ. κας Υφαντή Αγγελικής ΑΜ 5113Δ001  σε διδάκτορα του Τμήματος.
 14. Αναγόρευση της Υ.Δ. κας Οικονομάκη Μαρίας ΑΜ  5108Δ012 σε διδάκτορα του Τμήματος.
 15. Διδασκαλία Ξένης Γλώσσας στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής.
 16. Αίτημα για μια θέση Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) για τις ανάγκες εργαστηρίου του Τμήματος.
 17. Ανακοινώσεις της Προέδρου και των μελών της Συνέλευσης.
 18. Ορισμός επταμελούς εξεταστικής επιτροπής του Υ.Δ. κ. Δρούγκουνα Γεώργιου ΑΜ 5114Δ002.