Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Συνέλευσης (26/6/2019)

Καλούνται τα μέλη της Συνέευσης σε Συνεδρίαση στις 26/06/2019, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 10.30 στnν Αίθουσα Συγκλήτου του Παντείου Παν/μίου.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 1. Ενταξη του Επίκ. Καθηγητή κ. Λουδοβίκου Κωτσονόπουλου στο Τμήμα και ανάθεση διδασκαλίας μαθημάτων  
 2. 1η Τροποποίηση του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών ακαδ. Έτους 2019-20
 3. Έγκριση Συγγραμμάτων των μαθημάτων του ΠΠΣ ακαδ. Έτους 2018-19
 4. Έγκριση θεμάτων διπλωματικών εργασιών, ορισμός επιβλέποντα και μελών τριμελών εξεταστικών επιτροπών
 5. Ορισμός Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπή των νέων Υποψηφίων Διδακτόρων του Τμήματος κκ Παρασκευά Ιορδάνη και Γκολφινοπούλου Μαρίας
 6.  Υποβολή υπομνήματος τριμελούς Επιτροπής για την αποδοχή ή μη της υποψηφίας κας Πολύζου Ελένης για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα και ορισμός τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτρoπής
 7. Έγκριση αδειών μελών ΔΕΠ
 8. Φοιτητικά Θέματα
 9. Θέματα Μεταπτυχιακών Φοιτητών
 10. Θέματα Υποψηφίων Διδακτόρων
 11. Επισκέπτες μεταδιδάκτορες ερευνητές Ν. 4009, Αρ. 16, παρ. 7  
 12. Θέματα ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ του Τμήματος
 13. Θέματα Εργαστηρίου Κοινωνικής Πολιτικής
 14. Θέματα Εργαστηρίου Σπουδών Φύλου
 15. Θέματα Εργαστηρίου Πληροφορικής
 16. Υπόδειξη μέλους στην Επιτροπή Πολιτογράφησης για την Δ/νση Ιθαγένειας του Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής
 17. Αίτηση για Αλλαγή Γνωστικού Αντικειμένου του Καθηγητή κ. Ιορδάνη Ψημμένου
 18. Συνδιοργάνωση  διεθνούς συνεδρίου του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου με τίτλο RETHINKING CO-OPERATIVESFROM LOCAL TO GLOBAL AND FROM THE PAST TO THE FUTURE  της Επιτροπής Συνεταιριστικών Ερευνών, της Διεθνούς Συνεταιριστικής Ένωσης («ICACCR EUROPEAN RESEARCH CONFERENCE»), τον Ιούλιο 2020
 19. Γενικά Θέματα Μεταπτυχιακού  
 20. Ανακοινώσεις της Προέδρου και των μελών της Συνέλευσης