Αναβολή και αναπλήρωση μαθήματος 510037 "Φύλο και κοινωνική πολιτική"

Το μάθημα της Τετάρτης 27 Νοεμβρίου 2019 δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω απουσίας του διδάσκοντα στο εξωτερικό. Θα γίνει αναπλήρωση του την Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2019, στην αίθουσα Γ5.1 και ώρα 14:00-17:00.