ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ (ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020)

1. Ολοι οι φοιτητές του 3ου και 4ου έτους πρέπει να επιλέξουν τουλάχιστον ένα σεμινάριο χωρίς το προαπαιτούμενο των δύο εργασιών. Ειδικότερα για τους φοιτητές του 3ου έτους είναι υποχρεωτική η επιλογή ενός σεμινάριου σε κάθε εξάμηνο.

2. Τα σεμινάρια μπορούν να περιλαμβάνουν από 15 μέχρι και 20 άτομα.

3. Οι πιστωτικές μονάδες που χρεώνονται στους φοιτητές από κάθε σεμινάριο και για τα 2 έτη είναι 12 ECTS.

3. Προαπαιτούμενα μαθήματα δεν χρειάζονται σε καμία περίπτωση. Ομως προτεραιότητα δίνεται στους φοιτητές του 3ου έτους για τους οποίους τα σεμινάρια είναι υποχρεωτικά.

4. Αυτό το εξάμηνο προσφέρονται συνολικά 13 ΣΕΜ που μπορούν να καλύψουν από 195 έως 260 θέσεις φοιτητών.