Ανακοίνωση αναπληρώσεων του μαθήματος 510207

Ανακοινώνεται στους φοιτητές ότι στις 14/12 και 21/12 (Σάββατο, 12:00 – 15:00, ΚΕΚΜΟΚΟΠ, 5ος όροφος) θα γίνουν οι αναπληρώσεις ωρών διδασκαλίας του μαθήματος 510207 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ.

O Διδάσκων

Καθηγητής Στ. Μαυρουδέας