Εγγραφή στα μαθήματα μέσω του e-class

Παρακαλούμε όλοι οι φοιτητές και όλες οι φοιτήτριες του Τμήματος να κάνουν εγγραφή στα μαθήματα που θα επιλέξουν από 1/4/2020 (έναρξη δήλωσης μαθημάτων) μέσω της πλατφόρμας Open eClass: https://openeclass.panteion.gr.