Ανακοίνωση μαθήματος 510008

Η ημέρα και ώρα εξέτασης του μαθήματος 510008 φαίνεται παρακάτω. Θα ακολουθήσει μήνυμα για τον πρόπο σύνδεσης στην εξέταση.

Ημέρα και ώρα εξέτασης