Λειτουργία Πανεπιστημίου: Αύγουστος 2018

Με απόφαση Συγκλήτου το Πανεπιστήμιο θα παραμείνει κλειστό από τη Δευτέρα 6/8/2018 μέχρι και Παρασκευή 24/8/2018.