Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Συνέλευσης (11/9/2019)

Τα μέλη της Συνέλευσης καλούνται να προσέλθουν σε συνεδρίαση στις 11/09/2019, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 11.00 στnν Αίθουσα Συγκλήτου του Παντείου Παν/μίου

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 1. Ένταξη της Καθηγήτριας κας Μαρίας Καραμεσίνη στην κατηγορία πλήρους απασχόλησης μετά από τη παραίτηση της από τη θέση της Διοικήτριας του ΟΑΕΔ.
 2. Ανάθεση διδασκαλίας μαθημάτων στην Καθηγήτρια κα Μαρία Καραμεσίνη. 
 3. 2η Τροποποίηση Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών ακ. Έτους 2019-20.
 4. 1η Τροποποίηση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ακ. Έτους 2019-20.
 5. Έγκριση συγγραμμάτων ακ. Ετους 2019-20 μαθημάτων της Καθηγήτριας κας Μαρίας Καραμεσίνη.
 6. Προκήρυξη μια θέσης στην A βαθμίδα του Καθηγητή και στο γνωστικό αντικείμενο "Κράτος και Δίκαιο" (αίτηση για εξέλιξη του Αναπλ. Καθηγητή κ. Δ. Καλτσώνη).
 7. Επιλογή υποψηφίων για τη διδασκαλία μαθημάτων, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης "Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού", κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-20.
 8. Ορισμός γνωστικών  αντικειμένων για την προκήρυξη δύο νέων θέσεων στη βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής.
 9. Νέες θέσεις ΕΤΕΠ και ΕΔΙΠ στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής.
 10. Ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης κατά το εαρινό εξάμηνο 2018-2019.
 11. Επικύρωση πίνακα κατάταξης εισακτέων στο Π.Μ.Σ. του Τμήματος  "Ανάλυση και Εφαρμογή Κοινωνικής Πολιτικής" για το ακαδ. Έτος 2019-20.
 12. Φοιτητικά Θέματα.
 13. Θέματα Μεταπτυχιακών Φοιτητών.
 14. Θέματα Υποψηφίων Διδακτόρων.
 15. Έγκριση αδειών μελών ΔΕΠ.
 16. Ανάθεση διδασκαλίας σε μαθήματα άλλων Τμημάτων αε 2019-20.
 17. Αίτημα του Καθηγητή κ. Πάρις Γέρος, Federal University of ABC, του Σαν Πάολο της Βραζιλίας για διδακτικές και ερευνητικές δραστηριότητες στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής του άδειας.
 18. Πρόταση συνεργασίας του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής με το Πανεπιστήμιο της Μπραζίλια.  
 19. Ανακοινώσεις της Προέδρου και των μελών της Συνέλευσης.
 20. Έγκριση Προϋπολογισμού Ετους 2019 του ΜΠΣ.