Αλλαγή αίθουσας διδασκαλίας του μαθήματος 510176 "Εισαγωγή στις Ποιοτικές Ερευνητικές Μεθόδους"

Ανακοινώνεται ότι το μάθημα 510176 "Εισαγωγή στις Ποιοτικές Ερευνητικές Μεθόδους", θα διδάσκεται στη συνέχεια του εξαμήνου στη 209, ίδια ημέρα και ώρα (Τετάρτη 8.00 π.μ. -11.00 π.μ.).