ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ-ΛΗΞΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΞΑΜΗΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ α.ε. 2019-20

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ-ΛΗΞΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΞΑΜΗΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ α.ε. 2019-20 - ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ 10/12/19

  • ΧΕ: 07/10/19 - 31/01/20ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΧΕ: 03/02/20 - 22/02/20
  • ΕΕ: 24/02/20 - 05/06/20 - ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΕ: 15/06/20 - 04/07/20
  • ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ: 07/09/2003/10/20