Ανακοίνωση μαθήματος 51Μ209

Η καθηγήτρια κυρία  Γεωργία Πετράκη θα κάνει το πρώτο μάθημα αναπλήρωσης του μαθήματος Μέθοδοι Ποιοτικής Ανάλυσης (51Μ209) το Σάββατο 23 Νοεμβρίου. Στο Εργαστήριο Σπουδών Φύλου στις 14:00.