ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ E-CLASS

Ανακοινώνεται στους φοιτητές/τριες του Τμήματος ότι η εξεταστέα ύλη, τα συγγράμματα και οι λοιπές ανακοινώσεις που αφορούν τα μαθήματά θα ανακοινώνονται από εδώ και στο εξής στο Ε-class του εκάστοτε μαθήματος.