Αναπλήρωση μαθήματος 510176

Η καθηγήτρια κυρία  Γεωργία Πετράκη θα κάνει μάθημα αναπλήρωσης του μαθήματος Εισαγωγή στις Ποιοτικές Ερευνητικές Μεθόδους (510176)  στη Γ1 τη Δευτέρα 15:00-18:00.