Οδηγίες προς τους διδάσκοντες/ουσες για το Open eclass

Δείτε εδώ τις οδηγίες σχετικά με την πλατφόρμα Open eclass.