Υποδοχή πρωτοετών φοιτητών/τριών

Την Πέμπτη 22/10/2020 στις 11.00 θα πραγματοποιηθεί η υποδοχή των πρωτοετών φοιτητών/τριών. Ο στόχος είναι να παρουσιαστεί το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, οι δυνατότητες και οι δραστηριότητες του, να βοηθηθούν οι φοιτητές/τριες στην κατανόηση του προγράμματος σπουδών και στις επιλογές τους και να τονιστεί η ιδιαιτερότητα των πανεπιστημιακών σπουδών στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και στο Τμήμα μας.