ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΩΡΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 510095

Στις 21/1/2020  και 28/1/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00-17:00,  στην αίθουσα Γ5.1 θα γίνουν οι αναπληρώσεις ωρών διδασκαλίας του μαθήματος 510095 "Συνδικάτα και Συλλογικές Εργασιακές Σχέσεις στην Ελλάδα"

O Διδάσκων

Ι. Κουζής