Πρόσκληση συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος, 3/10/2018

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Πέμπτη, 3.10.2018, 11.30 στnν Αίθουσα Συγκλήτου του Παντείου Παν/μίου

 1. 3η Τροποποίηση του ΠΠΣ α.ε. 2018
 2. Πρόγραμμα διδασκαλίας XE ΠΠΣ α.ε. 2018-19
 3. 1η Τροποποίηση του ΠΜΣ α.ε. 2018
 4. Πρόγραμμα διδασκαλίας XE ΜΠΣ α.ε. 2018-19
 5. Ορισμός μελών Επιτροπής Προπτυχιακών Σπουδών Τμήματος για το α.ε. 2018-2019
 6. Ορισμός Συντονιστή Αναγνώρισης Μαθημάτων ακαδ. Έτους 2018-19
 7. Σύσταση τριμελούς Επιτροπής για τον έλεγχο των δικαιολογητικών εγγραφής των υπό “Μετεγγραφή Φοιτητών” και εισαγωγής Ειδικών Κατηγοριών ακαδ. Έτους 2018-19
 8. Σύσταση Επιτροπής Κατατακτηρίων Εξετάσεων α.ε. 2018-19
 9. Σύσταση Επιτροπής ευθύνης και διαχείρισης της καινούργιας ιστοσελίδας του Τμήματος και επιτροπές ελέγχου και αξιολόγησης των αναρτήσεων για το ΠΠΣ, το ΠΜΣ και της Γραμματείας
 10. Κατανομή γραφείων και ελεύθερων χώρων
 11. Προκήρυξη για μία θέση Διευθυντή του Εργαστηρίου Φύλου
 12. Κείμενο για τις εξετάσεις
 13. Εκδήλωση για την υποδοχή των πρωτοετών φοιτητών
 14. Εγκριση αδειών μελών ΔΕΠ
 15. Θέματα ΕΤΕΠ
 16. Θέματα ΕΔΙΠ
 17.  Φοιτητικά Θέματα
 18. Θέματα Μεταπτυχιακών Φοιτητών
 19. Θέματα Υποψηφίων Διδακτόρων
 20. Επισκέπτες μεταδιδακτορικοί ερευνητές
 21. Κατάρτιση Τακτικού Προϋπολογισμού Παντείου Πανεπιστημίου οικονομικού. Ετους 2019
 22. Ανακοινώσεις της Προέδρου και των μελών της Συνέλευσης
 23. Ανάθεση διδασκαλίας σε μαθήματα άλλων Τμημάτων α.ε. 2018-19