Πρόσκληση σε συνεδρίαση της ΓΣ (19/12/2018)

Ημερήσια διάταξη Συνέλευσης

Τετάρτη, 19/12, ώρα 11.30 στnν Αίθουσα Συγκλήτου του Παντείου Παν/μίου

 1. Έγκριση εγγραφής εισαγομένων φοιτητών ειδικών κατηγοριών και μετεγγραφών για το ακαδημαϊκό έτος  2018-19.
 2. Επικύρωση αποτελεσμάτων κατατακτηρίων εξετάσεων, εγγραφή κατατασσομένων στο Τμήμα για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 και απαλλαγή κατατασσομένων από την εξέταση των μαθημάτων των κατατακτηρίων εξετάσεων.
 3. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Πρακτική Άσκηση των φοιτητών και των φοιτητριών του Παντείου Πανεπιστημίου, στο πλαίσιο της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Παντείου Πανεπιστημίου» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5032773, Άξονας Προτεραιότητας «Προσαρμογή εργαζόμενων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».
 4. Οργάνωση και διαχείριση της ιστοσελίδας του τμήματος
 5. Επισκέπτες μεταδιδακτορικοί ερευνητές 
 6. Εγκριση αδειών ΕΔΙΠ
 7. Εγκριση αδειών ΕΤΕΠ
 8. Εγκριση αδειών μελών ΔΕΠ
 9. Φοιτητικά Θέματα
 10. Θέματα Μεταπτυχιακών Φοιτητών 
 11. Θέματα Υποψηφίων Διδακτόρων
 12. Ανακοινώσεις της Προέδρου και των μελών της Συνέλευσης