Αναπλήρωση διδασκαλίας μαθήματος "Δημόσια Προβλήματα - Κρατικές Πολιτικές" (510210)

Η αναπλήρωση της διδασκαλία του μαθήματος "Δημόσια Προβλήματα - Κρατικές Πολιτικές" (510210) θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 21/1/2020 9:00-11:00 στην αίθουσα Γ3.

Η διδάσκουσα Φ. Κουντούρη