Μαρία Καραμεσίνη

Καθηγήτρια

Η Καθηγήτρια Μαρία Καραμεσίνη είναι διδάκτορας Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Paris VII-Jussieu. Από το 1995 μέχρι το 1999 εργάστηκε ως ερευνήτρια στο ΚΕΠΕ. Έκτοτε διδάσκει Οικονομικά της Εργασίας και Οικονομικά της Κοινωνικής Πολιτικής στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου. Από τον Μάρτιο του 2015 μέχρι τον Αύγουστο 2019 υπήρξε Διοικήτρια και Πρόεδρος του ΔΣ του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ).

Το ερευνητικό και συγγραφικό της έργο έχει αναπτυχθεί γύρω από θέματα αγοράς εργασίας, ανισοτήτων φύλου και επαγγελματικής ένταξης των νέων, πολιτικών καταπολέμησης της ανεργίας, ευρωπαϊκής πολιτικής απασχόλησης και ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου, βιομηχανικής πολιτικής, τεχνολογικής αλλαγής και εργασιακών σχέσεων, μοντέλων οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης και οικονομικών ανισοτήτων. Υπήρξε πρόεδρος του Δικτύου των Γραφείων Διασύνδεσης των ελληνικών πανεπιστημίων (Οριζόντια Δράση) την περίοδο 2001-2008, επιστημονικά υπεύθυνη της πρώτης – και μοναδικής – πανελλαδικής έρευνας απορρόφησης των πτυχιούχων πανεπιστημίου στην ελληνική αγορά εργασίας (2004-2005) και μέλος όλων των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις ανισότητες φύλου και την πολιτική ισότητας στην αγοράς εργασίας  την περίοδο 1997-2014. Από το 2014 μέχρι το 2017 έλαβε μέρος σε τρία μεγάλα ερευνητικά προγράμματα του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας για την οικονομική κρίση και τις επιπτώσεις της στο ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο, τις ανισότητες και την μεσαία τάξη στις χώρες της Ε.Ε., την επίδραση των εργασιακών σχέσεων στις ανισότητες στην αγορά εργασίας.

Πρόσφατα βιβλία:

Μ. Καραμεσίνη (επιμ.), Ανισότητες, νεοφιλελευθερισμός και ευρωπαϊκή ενοποίηση: προοδευτικές απαντήσεις, Αθήνα: Νήσος και Ινστιτούτο Νίκος Πουλαντζάς, 2019

Μ. Καραμεσίνη και Μ. Συμεωνάκη (επιμ.), Συμφιλίωση εργασίας και οικογένειας. Γένεση, εξέλιξη και αποτίμηση μιας πολιτικής, Αθήνα: Νήσος, 2019

 

Γνωστικό αντικείμενο
Οικονομική της Κοινωνικής Πολιτικής με έμφαση στα Οικονομικά της Απασχόλησης