Συνθήκες Εργασίας, Οργάνωση της Εργασίας και Νέες Τεχνολογίες

Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση της πολυσήμαντης σχέσης που υπάρχει ανάμεσα στις συνθήκες εργασίας, την οργάνωση της εργασίας και σα τεχνολογικά συστήματα και της δυναμικής σχέσης μέσω της οποίας οι νέες τεχνολογίες τείνουν να επηρεάσουν τα σύγχρονα συστήματα παραγωγής στους διάφορους τομείς και κλάδους της οικονομίας. Αξιολόγηση: Γραπτή άσκηση που θα περιγράφει τις συνθήκες εργασίας σε ένα σύστημα εργασίας Ενδεικτική βιβλιογραφία:

 • European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, (Eurofound), (2009), Convergence and divergence of working conditions in Europe, 1990-2005, Luxembourg, διαθέσιμο στη διεύθυνση www.eurofound.europa.eu
 • EFILWC, (2002) New work organization, working conditions and quality of work: towards the flexible firm? European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Luxembourg, Office for Official Publications of the European Communities.
 • Κοριά, Μπ., 1985. Ο εργάτης και το χρονόμετρο. Αθήνα: Κομμούνα.
 • Λινάρδος-Ρυλμόν, Π., επιμ., 2003. Νέες τεχνολογίες, οργάνωση της εργασίας και σχηματισμός των ειδικοτήτων. (Εισαγωγή). Αθήνα: ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ.
 • Μουζέλης Ν., 1991. Οργάνωση και γραφειοκρατία. Αθήνα: Μαθιουδάκης.
 • Πετράκη Γ., 2008. Νέες μορφές οργάνωσης της εργασίας. Αθήνα: Gutenberg.
 • Πετράκη Γ., 2009. Τι γίνεται στους χώρους εργασίας: Οι επιδημίες αυτοκτονιών στη Γαλλία», Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη, 4(2), 157, 217-222
 • Πετράκη, Γ., (2015), Η εξέλιξη των συνθηκών εργασίας στην Ευρώπη: Οι συνθήκες εργασίας ως αντικείμενο έρευνας και κοινωνικής διαπραγμάτευσης, στο Κοινωνική Πολιτική, τχ 4, Ιούνιος 2015, Επιστημονική Εταιρεία Κοινωνικής Πολιτικής http://eekp.gr/wp-content/uploads/2015/06/PERIODIKO-T4-FINAL.pdf
 • Πετράκη Γεωργία και Ιωάννης Κυρατζόπουλος (2015) «Μετασχηματισμοί στο μοντέλο εργασίας κατά τη περίοδο της εσωτερικής υποτίμησης (2010-2015)» στα ηλεκτρονικά Πρακτικά του 5ο Πανελλήνιου συνέδριου της Ελληνικής Κοινωνιολογικής Εταιρείας (υπό έκδοση) (ΕΚΕ) (10-12 Δεκεμβρίου 2015) με θέμα «Η Ελληνική Κοινωνία στο σταυροδρόμι της κρίσης έξι χρόνια μετά» https://drive.google.com/file/d/0BwojKka7p5dvUjhSZ0x6ZHRNbGc/view?usp=drive_web
 • Πετράκη Γεωργία (2012) Διεθνείς Μεταβολές στην Οργάνωση της Εργασίας, (Επιστημονική επιμέλεια) GUTENBERG, σελ.340 (Περιλαμβάνει μέρος του επιστημονικού έργου που παρήχθη από το WORKS: Work and Organisation in the Knowledge Society) Αθήνα
 • Ραγκούσης, Α., 1998. Σχέσεις εργασίας και εργοστασιακά καθεστώτα στην ελληνική βιομηχανία. Διδακτορική διατριβή. 2 Τόμοι. Αθήνα: Πάντειο Πανεπιστήμιο.
 • Weiler, Anni, (2007), Working conditions surveys-A comparative analysis, Εuropean Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, (Eurofound), διαθέσιμο στη διεύθυνση www.eurofound.europa.eu
Κωδικός Γραμματείας
51M217
Κατηγορία
Ελεύθερη επιλογή
Διδακτικές μονάδες
3
ERASMUS
Διδάσκεται