Μαρία Στρατηγάκη

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Η Μαρία Στρατηγάκη είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου. Σπούδασε οικονομικά, κοινωνιολογία και γυναικείες σπουδές στην Αθήνα, την Νέα Υόρκη και το Παρίσι. Το διδακτορικό της είναι στην κοινωνιολογία της εργασίας και αναφέρεται στον «Τεχνολογικό εκσυγχρονισμό και τον καταμερισμό εργασίας κατά φύλο. Η Περίπτωση της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος». Εργάσθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΓΔ Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, Τμήμα Ίσων Ευκαιριών), (1991-1999) και στο Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) ως Γενική Διευθύντρια (1999-2002). Ειναι επιστημονική υπεύθυνη του ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος GEMIC με θέμα την «Φύλο, Μετανάστευση και διαπολιτισμικός διάλογος" που χρηματοτείται από το FP7 (2008-2010). Είναι Διευθύντρια του Εργαστηρίου Σπουδών Φύλου του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής.

http://www.mariastratigaki.gr/home/

Γνωστικό αντικείμενο
Φύλα και Κοινωνική Πολιτική