Πολιτικές ισότητας Φύλων

Σκοπός του μαθήματος είναι να εξετασθούν οι στόχοι και τα μέτρα των πολιτικών ισότητας στην Ελλάδα, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΟΗΕ όπως αυτές εξελίχθηκαν ιστορικά. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ευρωπαϊκή πολιτική από τη Συνθήκη της Ρώμης μέχρι σήμερα και στην επίδρασή της στην ελληνική πολιτική ισότητας των φύλων. Ακόμα, αναλύονται τα κύρια εργαλεία άσκησης πολιτικής, όπως είναι η νομοθεσία για την ισότητα των φύλων, οι θετικές δράσεις υπέρ των γυναικών, περιλαμβανομένων και των ποσοστώσεων, καθώς και η ένταξη της ισότητας σε όλες τις πολιτικές (gendermainstreaming). 

Κωδικός Γραμματείας
510132
Κατηγορία
Επιλογής
Διδακτικές μονάδες
3
ERASMUS
Δεν διδάσκεται