Αντιμετωπίζοντας την έμφυλη βία μέσω του αθλητισμού -πιλοτικό πρόγραμμα

Πρόκειται για ένα πιλοτικό πρόγραμμα που στοχεύει στην ευαισθητοποίηση και την προώθηση της πρόληψης της έμφυλης βίας στον αθλητισμό και μέσω του αθλητισμού.

Οι δραστηριότητες του έργου περιλαμβάνουν (α) μια σειρά αθλητικών δραστηριοτήτων που στοχεύουν ειδικά στην προώθηση της ισότητας των φύλων στον αθλητισμό και την πρόληψη της έμφυλης βίας και (β) μια σειρά εργαστηρίων που θα προάγουν την ευαισθητοποίηση για την έμφυλη βία και θα περιλαμβάνουν δραστηριότητες συνδημιουργίας για την δημουργία επιμορφωτικών εργαλείων. Αυτά τα δύο στοιχεία του έργου θα συνδυαστούν για να επιτευχθούν καλύτερα αποτελέσματα.

Το έργο συντονίζεται από το Γυμναστικό Σωματείο "ΑΛΤΙΣ".

Το έργο χρηματοδοτειται στο πλαίσιο του Προγράμματος Resistire  (RESpondIng to outbreakS through co-creaTIve inclusive equality stRatEgies) Αρ. Συμ.101015990) από το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής "Ορίζοντας 2020 Έρευνα και Καινοτομία"

 

Budget
30000 €
Start Date
October 2022
Completion Date
May 2023