Μαρία Στρατηγάκη

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Η Μαρία Στρατηγάκη είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου. Υπηρέτησε την Αθήνα ως Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Πρόνοιας και Ισότητας (2014-2019) και διετέλεσε Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων (2009-2012). Εργάστηκε (1991-1999) στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Τμήμα Ίσων Ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών και στο Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) ως Γενική Διευθύντρια (1999-2002)

Ήταν επιστημονική υπεύθυνη των ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων GEMIC «Φύλο, Μετανάστευση και διαπολιτισμικός διάλογος" και MIG@NET «Μετανάστευση, Φύλο και ψηφιακά Δίκτυα» που χρηματοδοτήθηκαν από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα FP7. Διετέλεσε πρώτη Διευθύντρια του Εργαστηρίου Σπουδών Φύλου του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής.

Έχει δημοσιεύσει στα επιστημονικά περιοδικά Social Politics, the European Journal of Women’s Studies, και Les Cahiers du Genre.

Ήταν ιδρυτικό μέλος της ΔΙΟΤΙΜΑ (1989), διετέλεσε μέλος του ΔΣ του Συνδέσμου για τα Δικαιώματα της Γυναίκας (1999-2009) και είναι ιδρυτικό μέλος του πρώτου Ευρωπαϊκού Φεμινιστικού Think Tank Gender 5 plus.

Είναι Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Γυναικών Πανεπιστημιακών (ΕΛΕΓΥΠ).

Γνωστικό αντικείμενο
Φύλα και Κοινωνική Πολιτική