Ανθρώπινο Δυναμικό

Γρηγόριος Αυδίκος

Μεταδιδάκτορας ερευνητής

Παναγιώτης Βασιλάκης

Μεταδιδάκτορας ερευνητής

Παρασκευή - Βίβιαν Γαλατά

Μεταδιδάκτορας ερευνήτρια

Κοινωνική Πολιτική

Δήμητρα Δαρέλλη

Μεταδιδάκτορας ερευνήτρια

Αναστασία Μαρινοπούλου

Μεταδιδάκτορας ερευνήτρια

Πολιτική φιλοσοφία, Κοινωνική φιλοσοφία, Επιστημολογία, Πολιτική θεωρία

Γεώργιος Παπαϊωάννου

Μεταδιδάκτορας ερευνητής

Στέφανος Παπαναστασίου

Μεταδιδάκτορας ερευνητής

Εφαρμοσμένη και συγκριτική κοινωνική πολιτική, Βάσεις δεδομένων και ερευνητικές υποδομές

Ευάγγελος Παυλής

Μεταδιδάκτορας ερευνητής

Αναστασία Χαραλάμπη

Μεταδιδάκτορας ερευνήτρια

Κοινωνική Στατιστική