Ανθρώπινο Δυναμικό

Παναγιώτης Βασιλάκης

Μεταδιδάκτορας ερευνητής

Παρασκευή - Βίβιαν Γαλατά

Μεταδιδάκτορας ερευνήτρια

Κοινωνική Πολιτική

Δήμητρα Δαρέλλη

Μεταδιδάκτορας ερευνήτρια

Απόστολος Καψάλης

Μεταδιδάκτορας ερευνητής

Αναστασία Μαρινοπούλου

Μεταδιδάκτορας ερευνήτρια

Πολιτική φιλοσοφία, Κοινωνική φιλοσοφία, Επιστημολογία, Πολιτική θεωρία

Γεώργιος Παπαϊωάννου

Μεταδιδάκτορας ερευνητής

Στέφανος Παπαναστασίου

Μεταδιδάκτορας ερευνητής

Εφαρμοσμένη και συγκριτική ανάλυση κοινωνικής πολιτικής, Κατασκευή και χειρισμός βάσεων δεδομένων και ερευνητικών υποδομών

Ευάγγελος Παυλής

Μεταδιδάκτορας ερευνητής

Αναστασία Χαραλάμπη

Μεταδιδάκτορας ερευνήτρια

Κοινωνική Στατιστική