Ιστορία

Ιστορία του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής

Το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, ανήκει στη Σχολή Πολιτικών Επιστημών του Παντείου Πανεπιστημίου. Είναι ένα νέο και καινοτόμο Τμήμα που λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2004-2005. Προέρχεται από την κατάτμηση (Π.Δ. 106/2004) του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, που είχε ιδρυθεί το 1989 (Π.Δ.377/89) και λειτούργησε από το ακαδημαϊκό έτος 1990-1991. 

Η κοινωνική πολιτική, ως γνωστικό αντικείμενο, έχει διεπιστημονικό χαρακτήρα και προϋποθέτει τη σύζευξη θεωρίας και εφαρμογής. Τα χαρακτηριστικά αυτά αποτυπώνονται στους σκοπούς του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, οι οποίοι συνίστανται στην εκπαίδευση επιστημόνων αναφορικά με τη μελέτη και την έρευνα της κοινωνίας και των προβλημάτων της, την ανάλυση των θεσμών, των κοινωνικών δομών και του διαχρονικού και συγχρονικού μετασχηματισμού τους, με τελικό στόχο τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση της κοινωνικής πολιτικής σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να αξιοποιηθούν σε δημόσιους, ιδιωτικούς και κοινωνικούς φορείς που ασχολούνται με την ανάλυση, τον σχεδιασμό και την άσκηση κοινωνικής πολιτικής καθώς και με τη διαχείριση κοινωνικών προβλημάτων όπως σε ακαδημαϊκά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα, την κεντρική, περιφερειακή και τοπική διοίκηση και τους οργανισμούς του δημοσίου, καθώς και σε ιδιωτικές, κοινωνικές και μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις και οργανισμούς.

Τα αφυπηρετήσαντα μέλη ΔΕΠ που υπηρέτησαν στο Τμήμα, πολλοί από αυτούς και από τη θέση του Προέδρου είναι τα παρακάτω:

 • Καθηγητής Τσαούσης Δημήτριος
 • Καθηγήτρια Κασιμάτη Κυριακή
 • Καθηγήτρια Μουσούρου Λουκία
 • Αναπλ. Καθηγητής Μάος Βασίλειος
 • Αναπλ. Καθηγήτρια Στασινοπούλου Όλγα
 • Καθηγητής Ρομπόλης Σάββας
 • Καθηγητής Ρούσης Γεώργιος
 • Καθηγητής Τζώνος Θεόδωρος
 • Καθηγητής Μωυσίδης Αντώνιος

Πρόεδροι του κοινού Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας υπήρξαν οι:

 • Καθηγητής Τσαούσης Δημήτριος (1990-1994)
 • Καθηγήτρια Κασιμάτη Κυριακή (1994-1998)
 • Καθηγήτρια Μουσούρου Λουκία (1998-2002)
 • Καθηγητής Ρομπόλης Σάββας (2002-2004)

Επιπλέον, ως Πρόεδροι του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής υπηρέτησαν οι:

 • Καθηγητής Ρομπόλης Σάββας (2004-2006)
 • Καθηγητής Μωυσίδης Αντώνιος (2006-2010)
 • Καθηγητής Κουζής Ιωάννης (2010-2014)
 • Καθηγήτρια Καραμεσίνη Μαρία (2014-2015)
 • Καθηγητής Ψημμένος Ιορδάνης (2015-2017)
 • Καθηγήτρια Παπαδοπούλου Δέσποινα (2017-)

Ιστορία του Παντείου Πανεπιστημίου

Η ίδρυση της Παντείου συνδέεται με τον Κύπριο Γεώργιο Σ. Φραγκούδη, ο οποίος σπούδασε Νομικά στην Αθήνα και Πολιτικές Επιστήμες στο Παρίσι. Μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα ασχολήθηκε με τη δημοσιογραφία και πολιτεύθηκε. Η ίδρυση της Παντείου συνδέεται επίσης με τον  Αλέξανδρο Ι. Πάντο (1888-1930), ο οποίος σπούδασε Νομικά στην Αθήνα και ύστερα Πολιτικές Επιστήμες στο Παρίσι, στην «Ελευθέρα Σχολή Πολιτικών Επιστημών των Παρισίων» (Sciences Po). Το κοινό όραμα των δύο ανδρών ήταν η ίδρυση στην Ελλάδα μιας Σχολής Πολιτικών Επιστημών, όπως αυτή του Παρισιού. Ο Πάντος, πεθαίνοντας έδινε την οικονομική δυνατότητα να ολοκληρωθεί το όραμα, αφού άφηνε ολόκληρη σχεδόν την περιουσία του για την ίδρυση στην Ελλάδα «Σχολής Πολιτικών Επιστημών» κατά το σύστημα της «Ελευθέρας Σχολής Πολιτικών Επιστημών των Παρισίων».

Στις 2 Ιανουαρίου 1927, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Ναύαρχος Παύλος Κουντουριώτης έθετε τον θεμέλιο λίθο του κεντρικού κτιρίου, που βρίσκεται σήμερα στη λεωφόρο Συγγρού. Δύο πρόεδροι της Ελληνικής Δημοκρατίας υπήρξαν διαπρεπείς καθηγητές της Σχολής: ο Μ. Στασινόπουλος που διετέλεσε και πρώτος Πρύτανης της Σχολής (1952-1958) και ο Κ. Τσάτσος. Και άλλοι βέβαια καθηγητές της αναδείχθηκαν σε ακαδημαϊκούς, ενώ μια πλειάδα απ’ αυτούς κράτησαν κατά καιρούς ή κρατούν ακόμα σημαντικές ηγετικές θέσεις στην πολιτική και γενικά διακρίνονται για τον σημαντικό ρόλο τους στη δημόσια ζωή της χώρας.

Τα μαθήματα αρχίζουν επίσημα στις 18 Νοεμβρίου 1930 με την παρουσία του πρωθυπουργού Ελ. Βενιζέλου. Ο ίδιος φιλοδόξησε να είναι ο πρώτος καθηγητής της Σχολής και υπήρξε ο πρώτος δωρητής της.

Παράλληλα, ο θάνατος και προπαντός η τελευταία βούληση του Αλ. Πάντου, που πέθανε τον Ιούνιο του 1930, ήρθε να βοηθήσει αποφασιστικά. Επιθυμία του ήταν με το κληροδότημα που άφηνε να ιδρυθεί Σχολή Πολιτικών Επιστημών. Χάρη στην πειστικότητα και τον ενθουσιασμό του εμψυχωτή της ιδέας Γ. Φραγκούδη, αλλά και τη διορατικότητα και την ετοιμότητα του Ελ. Βενιζέλου που σαν πρωθυπουργός ήταν εκτελεστής της διαθήκης Πάντου, το κληροδότημα με το κτίριο της «Εκπαιδευτικής Αναγέννησης» συγχωνεύονται το 1931 στην «Πάντειο Σχολή Πολιτικών Επιστημών».

Ο πρώτος κανονισμός της Παντείου Σχολής Πολιτικών Επιστημών ψηφίζεται το 1933. Μ’ αυτόν δημιουργούνται δυο τμήματα: 1) Το Πολιτικό-Ιστορικό, που είχε δέκα τακτικές και έξι έκτακτες έδρες και 2) Το Κοινωνικό-Οικονομικό που είχε εννέα τακτικές και πέντε έκτακτες έδρες. Η φοίτηση προβλέπεται τριετής. Η Σχολή απονέμει πτυχίο και επίσης προβλέπεται και η απονομή διδακτορικού διπλώματος. Ο πλούτος των μαθημάτων και οι διακεκριμένοι καθηγητές που αποτέλεσαν το πρώτο διδακτικό προσωπικό (Άμαντος, Ευελπίδης, Καλλιτσουνάκης, Κεραμόπουλος, Κανελλόπουλος, Κουγέας, Κουτούπης, Λούβαρης, Σγουρίτσας, Σεφεριάδης, Σιδερής, Τσάτσος κ.ά.) συνέβαλαν στο να καθιερωθεί γρήγορα η Σχολή, το 1936, σαν αυτοτελές Ίδρυμα Ανωτάτης Εκπαίδευσης, ισότιμο προς τα Πανεπιστήμια και τις άλλες Ανώτατες Σχολές.

Το 1963 εισάγεται η παραδοσιακή μορφή πανεπιστημιακής οργάνωσης στη Σχολή, η φοίτηση γίνεται τετραετής και τα Τμήματα της σχολής μετονομάζονται σε: α) Πολιτικής Επιστήμης και β) Δημόσιας Διοίκησης.

Το 1983 η Σχολή κατατέμνεται σε τρία Τμήματα:

 • Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σπουδών
 • Δημόσιας Διοίκησης
 • Κοινωνιολογίας

Το 1989 μετονομάζεται σε Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

Σήμερα το Πάντειο Πανεπιστήμιο διαθέτει τέσσερις Σχολές με εννέα ακαδημαϊκά Τμήματα, τα οποία καλύπτουν το φάσμα των κοινωνικών και πολιτικών επιστημών, στα οποία φοιτούν περίπου 8.000 ενεργοί φοιτητές, ενώ ο συνολικός αριθμός των εγγεγραμμένων προπτυχιακών φοιτητών του ανέρχεται περίπου σε 18.500:

Τα μέλη του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού του ιδρύματος είναι περίπου 360.