Οργάνωση του Τμήματος

Κοσμήτωρ Σχολής Πολιτικών Επιστημών

Πρόεδρος

Αναπληρωτής Πρόεδρος

Προϊσταμένη Γραμματείας

 • Ανστασία Βογιατζή

Επιστημονική Επιτροπή Εργαστηρίου Κοινωνικής Πολιτικής

Διευθύντριες Εργαστηρίων

Επιτροπή Προγράμματος Προπτυχιακων Σπουδών (ΠΠΣ)

Συντονιστική Επιτροπή Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ)

Επιτροπή Διδακτορικών Σπουδών 

Επιτροπή Μεταδιδακτορικής έρευνας 

Επιτροπή ΟΜΕΑ

 • Καθηγήτρια Δέσποινα Παπαδοπούλου
 • Καθηγήτρια Θεοδοσία Ανθοπούλου
 • Καθηγητή Χρίστο Παπαθεοδώρου
 • Αναπ. Καθηγητή Κωνσταντίνο Δημουλά
 • Αναπ. Καθηγήτρια Ελένη Πρόκου
 • Αναπ. Καθηγήτρια Μαρία Συμεωνάκη

Επιτροπή Διαχείρισης Ιστότοπου

 • Αναπ. Καθηγήτρια Μαρία Συμεωνάκη
 • Επικ. Καθηγητής Νικόλαος Κουραχάνης
 • Αγγελική Αθανασοπούλου, ΕΔΙΠ
 • Παρασκευή Τουρή, ΕΤΕΠ
 • Ευαγγελία Λαμπρίδου, Γραμματεία