Οργάνωση του Τμήματος

Κοσμήτωρ Σχολής Πολιτικών Επιστημών

Πρόεδρος

Αναπληρωτής Πρόεδρος

Προϊσταμένη Γραμματείας

  • Ανστασία Βογιατζή

Επιστημονική Επιτροπή Εργαστηρίου Κοινωνικής Πολιτικής

Διευθύντριες Εργαστηρίων

Επιτροπή Προγράμματος Προπτυχιακων Σπουδών (ΠΠΣ) - Σύμβουλοι Σπουδών

Συντονιστική Επιτροπή Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ)

Επιτροπή Διδακτορικών Σπουδών 

Επιτροπή Μεταδιδακτορικής έρευνας 

Επιτροπή ΟΜΕΑ

Επιτροπή Έρευνας και Ερευνητικής Στρατηγικής του Τμήματος

Επιτροπή Διαχείρισης Ιστότοπου

  • Αναπ. Καθηγήτρια Μαρία Συμεωνάκη
  • Επικ. Καθηγητής Νικόλαος Κουραχάνης
  • Αγγελική Αθανασοπούλου, ΕΔΙΠ
  • Παρασκευή Τουρή, ΕΤΕΠ
  • Ευαγγελία Λαμπρίδου, Γραμματεία