Οργάνωση του Τμήματος

Πρόεδρος

 • Καθηγητής Ιωάννης Κουζής

Αναπληρώτρια Πρόεδρος

 • Καθηγήτρια Θεοδοσία Ανθοπούλου

Προϊσταμένη Γραμματείας

 • Ανστασία Βογιατζή

Επιστημονικό Συμβούλιο Εργαστηρίου Κοινωνικής Πολιτικής

Διευθύντριες Εργαστηρίων

 • Eργαστήριο Σπουδών Φύλου: Καθηγήτρια Μαρία Καραμεσίνη
 • Εργαστήριο Κοινωνικής Στατιστικής και Ανάλυσης Δεδομένων: Καθηγήτρια Μαρία Συμεωνάκη

Επιτροπή Προγράμματος Προπτυχιακων Σπουδών (ΠΠΣ) - Σύμβουλοι Σπουδών

 • Καθηγητής Ιωάννης Κουζής
 • Αναπληρωτής Καθηγητής Κωνσταντίνος Δημουλάς
 • Επίκουρη Καθηγήτρια Μαρία Κορασίδου
 • Επίκουρος Καθηγητής Χριστόφορος Σκαμνάκης
 • Επίκουρος Καθηγητής Βαγγέλης Κουμαριανός
 • Επίκουρος Καθηγητής Νικόλαος Κουραχάνης
 • Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Παρασκευή Τουρή
 • Εκπρόσωπος φοιτητών (όταν ορισθεί)

Επιτροπή Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ)

 • Καθηγητής Χρήστος Μπάγκαβος (Διευθυντής)
 • Καθηγήτρια Μαρία Συμεωνάκη (Αναπλ. Διευθύντρια)
 • Καθηγητής Χρίστος Παπαθεοδώρου
 • Επίκουρος Καθηγητής Λουδοβίκος Κωτσονόπουλος
 • Επίκουρος Καθηγητής Νικόλαος Κουραχάνης

Επιτροπή Διδακτορικών Σπουδών 

Επιτροπή Μεταδιδακτορικής έρευνας 

Επιτροπή ΟΜΕΑ

 • Καθηγητής Χρήστος Μπάγκαβος
 • Καθηγήτρια Μαρία Συμεωνάκη
 • Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μαρία Στρατηγάκη
 • Επίκουρος Καθηγητής Λουδοβίκος Κωτσονόπουλος
 • Επίκουρος Καθηγητής Βαγγέλης Κουμαριανός
 • Επίκουρος Καθηγητής Νικόλαος Κουραχάνης

Επιτροπή Έρευνας και Ερευνητικής Στρατηγικής του Τμήματος

Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης

 • Υπεύθυνος: Επίκουρος Καθηγητής Ηρακλής Μαυρίδης
 • Αν. Υπεύθυνος: Επίκουρος Καθηγητής Νικόλαος Κουραχάνης
 • Μέλος: Επίκουρος Καθηγητής Λουδοβίκος Κωτσονόπουλος

Επιτροπή Διαχείρισης Ιστότοπου και Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης

 • Καθηγήτρια Μαρία Συμεωνάκη
 • Επίκουρος Καθηγητής Νικόλαος Κουραχάνης
 • Αγγελική Αθανασοπούλου, ΕΔΙΠ
 • Παρασκευή Τουρή, ΕΤΕΠ
 • Ευαγγελία Λαμπρίδου, Γραμματεία

Επιτροπή Επαγγελματικών Δικαιωμάτων

 • Καθηγητής Ιωάννης Κουζής
 • Αναπληρωτής Καθηγητής Κωνσταντίνος Δημουλάς
 • Επίκουρος Καθηγητής Νικόλαος Κουραχάνης

Επιτροπή Προβολής και Διάχυσης Δράσεων

 • Καθηγητής Σταύρος Μαυρουδέας
 • Επίκουρος Καθηγητής Λουδοβίκος Κωτσονόπουλος
 • Επίκουρος Καθηγητής Νικόλαος Κουραχάνης