Οργάνωση του Τμήματος

Κοσμήτωρ Σχολής Πολιτικών Επιστημών

Πρόεδρος

Αναπληρωτής Πρόεδρος

Προϊσταμένη Γραμματείας

 • Ανστασία Βογιατζή

Επιστημονική Επιτροπή Εργαστηρίου Κοινωνικής Πολιτικής

Διευθύντριες Εργαστηρίων

Επιτροπή Προγράμματος Προπτυχιακων Σπουδών (ΠΠΣ) - Σύμβουλοι Σπουδών

 • Καθηγήτρια Δ. Παπαδοπούλου
 • Καθηγητής Δ. Γράβαρης
 • Αναπλ. Καθ. Ελ. Πρόκου
 • Αναπλ. Καθ. Κ. Δημουλάς
 • Επίκ. Καθηγητής Χ. Σκαμνάκης
 • Επίκ. Καθηγητής Ν. Κουραχάνης
 • Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Π. Τουρή
 • Εκπρόσωπος φοιτητών (όταν ορισθεί)

Συντονιστική Επιτροπή Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ)

 • Καθηγητής Χρήστος Μπάγκαβος (Διευθυντής)
 • Καθηγήτρια Μαρία Συμεωνάκη (Αναπλ. Διευθύντρια)
 • Καθηγητής Χρίστος Παπαθεοδώρου
 • Επίκουρος Καθηγητής Λουδοβίκος Κωτσονόπουλος
 • Επίκουρος Καθηγητής Νικόλαος Κουραχάνης

Επιτροπή Διδακτορικών Σπουδών 

Επιτροπή Μεταδιδακτορικής έρευνας 

Επιτροπή ΟΜΕΑ

Επιτροπή Έρευνας και Ερευνητικής Στρατηγικής του Τμήματος

Επιτροπή Διαχείρισης Ιστότοπου

 • Αναπ. Καθηγήτρια Μαρία Συμεωνάκη
 • Επικ. Καθηγητής Νικόλαος Κουραχάνης
 • Αγγελική Αθανασοπούλου, ΕΔΙΠ
 • Παρασκευή Τουρή, ΕΤΕΠ
 • Ευαγγελία Λαμπρίδου, Γραμματεία