Οργάνωση του Τμήματος

Οργάνωση του Τμήματος

Κοσμήτωρ Σχολής Πολιτικών Επιστημών

 • Καθηγητής Δημήτριος Χριστόπουλος

Πρόεδρος

 • Καθηγητής Ιωάννης Κουζής

Αναπληρωτής Πρόεδρος

 • Καθηγήτρια Θεοδοσία Ανθοπούλου

Προϊσταμένη Γραμματείας

 • Αναστασία Βογιατζή

Διοικητικοί Υπάλληλοι

 • Ευαγγελία Λαμπρίδου (θέματα μεταπτυχιακού και διδακτορικού κύκλου σπουδών)
 • Νικόλαος Αλεβίζος (θέματα προπτυχιακού κύκλου σπουδών)

Επιστημονική Επιτροπή Εργαστηρίου Κοινωνικής Πολιτικής

 • Διευθυντής: Καθ. Σταύρος Μαυρουδέας
 • Επίκ. Καθ. Λουδοβίκος Κωτσονόπουλος
 • Επίκ. Καθ. Χριστόφορος Σκαμνάκης
 • Επίκ. Καθ. Νικόλαος Κουραχάνης
 • ΕΔΙΠ, Αγγελική Αθανασοπούλου

Διευθύντριες Εργαστηρίων

 • Eργαστήριο Σπουδών Φύλου: Καθηγήτρια Μαρία Καραμεσίνη
 • Εργαστήριο Κοινωνικής Στατιστικής και Ανάλυσης Δεδομένων: Καθηγήτρια Μαρία Συμεωνάκη

Επιτροπή Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ)

 • Καθηγητής Ιωάννης Κουζής
 • Αναπλ. Καθ. Κωνσταντίνος Δημουλάς
 • Επίκ. Καθ. Μαρία Κορασίδου
 • Επίκ. Καθηγητής Χριστόφορος Σκαμνάκης
 • Επίκ. Καθηγητής Νικόλαος Κουραχάνης
 • Επίκ. Καθ. Ευάγγελος Κουμαριανός
 • Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Παρασκευή Τουρή
 • Εκπρόσωπος φοιτητών (όταν ορισθεί)

Συντονιστική Επιτροπή Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ)

 • Καθηγητής Χρήστος Μπάγκαβος (Διευθυντής)
 • Καθηγήτρια Μαρία Συμεωνάκη (Αναπλ. Διευθύντρια)
 • Καθηγητής Χρίστος Παπαθεοδώρου
 • Επίκουρος Καθηγητής Λουδοβίκος Κωτσονόπουλος
 • Επίκουρος Καθηγητής Νικόλαος Κουραχάνης

Συντονιστική Επιτροπή Δι-ιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

 • Αν. Καθηγητής Χριστόφορος Σκαμνάκης (Διευθυντής)
 • Καθηγητής Χρήστος Μπάγκαβος
 • Καθηγητής Χρίστος Παπαθεοδώρου
 • Επικ. Καθηγητής Νίκος Κουραχάνης

Επιτροπή Διδακτορικών Σπουδών 

 • Καθηγητής Σπύρος Σακελλαρόπουλος
 • Καθηγητής Δημήτρης Καλτσώνης
 • Καθηγητής Σταύρος Μαυρουδέας
 • Καθηγήτρια Ελένη Πρόκου

 

Επιτροπή Μεταδιδακτορικών Σπουδών

 • Καθηγητής Σταύρος Μαυρουδέας (Διευθυντής Εργαστηρίου Κοινωνικής Πολιτικής)
 • Καθηγήτρια Μαρία Συμεωνάκη (Διευθύντρια Εργαστηρίου Κοινωνικής Στατιστικής και Ανάλυσης Δεδομένων)
 • Καθηγήτρια Μαρία Καραμεσίνη (Διευθύτρια Εργαστηρίου Σπουδών Φύλου)
 • Καθηγητής Χρήστος Μπάγκαβος (Διευθυντής Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών)
 • Εκπρόσωπος Επιτροπής Διδακτορικών Σπουδών

 

Επιτροπή ΟΜΕΑ

 • Καθηγητής Χρήστος Μπάγκαβος
 • Αν. Καθηγήτρια Μαρία Στρατηγάκη
 • Επίκ. Καθ. Λουβοδίκος Κωτσονόπουλος
 • Επίκ. Καθ. Νικόλαος Κουραχάνης
 • Επικ. Καθ. Βαγγέλης Κουμαριανός

Επιτροπή Αναγνώρισης Μαθημάτων

 • Αναπλ. Καθηγητής Χριστόφορος Σκαμνάκης
 • Επίκ. Καθηγητής Λουδοβίκος Κωτσονόπουλος

Επιτροπή Διαχείρισης Ιστότοπου και Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής

 • Αναπλ. Καθηγητής Χριστόφορος Σκαμνάκης
 • Επίκουρος Καθηγητής Νικόλαος Κουραχάνης
 • Παρασκευή Τουρή, ETΕΠ

Επταμελής Επιτροπής Κατατακτηρίων Εξετάσεων

 • Καθ. Ι. Κουζής
 • Καθ. Δέσποινα Παπαδοπούλου
 • Καθ. Γεωργία Πετράκη
 • Επίκ. Καθ. Νικόλαος Κουραχάνης
 • Αναπλ. Καθ. Χριστόφορος Σκαμνάκης
 • Επίκ. Καθ. Ηρακλής Μαυρίδης
 • Επίκ. Καθ. Λουδοβίκος Κωτσονόπουλος

Επιτροπή ΑΠΕΛΛΑ

 • Καθηγητής Ιωάννης Κουζής,
 • Καθηγήτρια Θεοδοσία Ανθοπούλου,
 • Αναπλ. Καθηγητής Χ. Σκαμνάκης,
 • Αναστασία Βογιατζή
 • Ευαγγελία Λαμπρίδου

Επιτροπή Εξετάσεων

 • Καθηγήτρια Δέσποινα Παπαδοπούλου
 • Καθηγητής Χρίστος Παπαθεοδώρου (Διευθυντής)
 • ΕΔΙΠ Αγγελική Αθανασοπούλου

Επιτροπή Ελέγχου των Δικαιολογητικών Εγγραφής των υπό «Μετεγγραφή Φοιτητών» και Εισαγωγής Ειδικών Κατηγοριών

 • Επίκ. Καθηγητής Λουδοβίκος Κωτσονόπουλος
 • Επίκ. Καθηγητής Νικόλαος Κουραχάνης και
 • Επίκ. Καθηγητής Ευάγγελος Κουμαριανός

Επιτροπή Προβολής και Διάχυσης Δράσεων Τμήματος

 • Καθ. Στ. Μαυρουδέας
 • Επίκ. Καθηγητής κ. Λ. Κωτσονόπουλος
 • Επίκ. Καθηγητής Ν. Κουραχάνης

Επιτροπή Επαγγελματικών Δικαιωμάτων

 • Καθ. Στ. Μαυρουδέας
 • Επίκ. Καθηγητής κ. Λ. Κωτσονόπουλος
 • Επίκ. Καθηγητής Ν. Κουραχάνης
 • Καθ. Ιωάννης Κουζής
 • Αναπλ. Καθ. Κωνσταντίνος Δημουλάς

Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης Τμήματος

 • Επικ. Καθηγητής Ηρακλής Μαυρίδης
 • Επικ. Καθηγητής Λουδοβίκος Κωτσονόπουλος
 • Επικ. Καθηγητής Νίκος Κουραχάνης

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εξαμήνων και Εξετάσεων

 • ΕΔΙΠ Αγγελική Αθανασοπούλου

Επιτροπή Μητρώου Γνωστικών Αντικειμένων

 • Καθηγητής Σταύρος Μαυρουδέας
 • Καθηγητής Σπύρος Σακελλαρόπουλος
 • Καθηγητής Δημήτρης Καλτσώνης
 • Καθηγήτρια Γεωργία Πετράκη
 • Επικ. Καθηγητής Ηρακλής Μαυρίδης