Βιβλιοθήκες

Κεντρική Βιβλιοθήκη

Σκοπός της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Παντείου Πανεπιστημίου είναι η κάλυψη, η υποστήριξη και η προώθηση των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων της ακαδημαϊκής κοινότητας του Παντείου Πανεπιστημίου στο πλαίσιο των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων, και η διεύρυνση των ακαδημαϊκών στόχων και του κοινωνικού ρόλου του Παντείου Πανεπιστημίου.  Για αυτόν το σκοπό η Βιβλιοθήκη έχει αυτοματοποιήσει πλήρως τις λειτουργίες της και αναπτύσσει τις έντυπες καθώς και τις ηλεκτρονικές και ψηφιακές συλλογές της, μαζί με αρκετές διαδικτυακές υπηρεσίες και εφαρμογές. Παράλληλα συμμετέχει σε εθνικά και ευρωπαϊκά δίκτυα συνεργασίας με σκοπό την καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πληροφοριακών πόρων.

 Η Βιβλιοθήκη στεγάζεται στο κεντρικό, νεοκλασικό κτίριο του Πανεπιστημίου σε τέσσερα επίπεδα συνολικής έκτασης 1.900 τ.μ. Η συλλογή της, που καλύπτει το ευρύ επιστημονικό πεδίο των κοινωνικο-πολιτικών επιστημών, είναι ανοικτής πρόσβασης, δηλ. οι χρήστες μπορούν να αναζητήσουν μόνοι τους το υλικό στα ράφια. Όλα τα μέλη του Παντείου Πανεπιστημίου έχουν δικαίωμα χρήσης των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης αφού προμηθευτούν την κάρτα Βιβλιοθήκης. Οι συλλογές ανοικτής πρόσβασης και οι χώροι ανάγνωσης της Βιβλιοθήκης είναι διαθέσιμοι και σε εξωτερικούς χρήστες, οι οποίοι μπορούν να αναζητήσουν υλικό και να μελετήσουν στο αναγνωστήριο.

Πατήστε εδώ για να μεταφερθείτε στη σελίδα αναζήτησης και εντοπισμού του υλικού της βιβλιοθήκης.

Πατήστε εδώ για να μεταφερθείτε στην κεντρική σελίδα της βιβλιοθήκης.

 

Βιβλιοθήκη Παντείου Πανεπιστημίου

 

Αναγνωστήριο Εργαστηρίου Κοινωνικής Πολιτικής

Στο Εργαστήριο Κοινωνικής Πολιτικής λειτουργεί Αναγνωστήριο, με περισσότερους από 2.500 καταλογογραφημένους τίτλους σε θεματικές της Κοινωνικής Πολιτικής και των Κοινωνικών Επιστημών γενικότερα. Μεταξύ αυτών, διαθέτει όλη τη σειρά βιβλίων των Εκδόσεων Gutenberg- Βιβλιοθήκη Κοινωνικής Επιστήμης και Κοινωνικής Πολιτικής (πλέον των 45 βιβλίων), τα οποία έχουν συγγράψει και επιμεληθεί μέλη ΔΕΠ του Τμήματος και του Εργαστηρίου Κοινωνικής Πολιτικής, και προέρχονται από το υλικό ερευνητικών προγραμμάτων, καθώς και από τους κύκλους των διαλέξεων και τα Συνέδρια του Τμήματος.

Βιβιοθήκη ΚΕΚΜΟΚΟΠ

 

Πατήστε εδώ για προτεινόμενη βιβλιογραφία.