Υπηρεσίες

Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας

Έκδοση φοιτητικού πάσου για προπυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές. Παρακαλούμε ελέγξτε προσεκτικά τις οδηγίες συμπλήρωσης. Απαιτείται φωτογραφία τύπου Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.

https://submit-academicid.minedu.gov.gr

Εύδοξος

Σύστημα αυτόματης επιλογής και διανομής συγγραμμάτων.

https://eudoxus.gr/StudentEntryCheck

Πάνδημος

Χώρος ηλεκτρονικής δημοσίευσης της συγγραφικής δραστηριότητας των μελών της επιστημονικής κοινότητας του Παντείου Πανεπιστημίου. Μέσω του Πάνδημου επιτυγχάνεται η ευρεία δημοσίευση και η άμεση διάθεση, η μεγαλύτερη προβολή και κατοχύρωση της εργασίας, στην ευρεία επιστημονική κοινότητα, ενώ ενισχύεται η επιστημονική επικοινωνία.

http://pandemos.panteion.gr

Ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων

https://foit.panteion.gr/declare/Login.aspx?ReturnUrl=%2fdeclare%2fDefault.aspx

Αποτελέσματα εξετάσεων

https://foit.panteion.gr/declare/Login.aspx?ReturnUrl=%2fdeclare%2fDefault.aspx

Ηλεκτρονική βαθμολόγηση μαθημάτων (μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ και διδάσκοντες/ουσες ΕΣΠΑ)

https://foit.panteion.gr/grades/Login.aspx?ReturnUrl=%2fgrades%2fDefault.aspx