Πιστοποίηση

Η Επιτροπή ΟΜΕΑ για τα ακαδημαϊκά έτη 2019-2020 και 2020-2021 αποτελείται από τα εξής μέλη:

  • Καθηγήτρια Δέσποινα Παπαδοπούλου (Πρόεδρο του Τμήματος)
  • Καθηγήτρια Θεοδοσία Ανθοπούλου (Διευθύντρια Εργαστηρίου Κοινωνικής Πολιτικής)
  • Καθηγητή Χρίστο Παπαθεοδώρου (Διευθυντή του ΠΜΣ)
  • Αναπ. Καθηγητή Κωνσταντίνο Δημουλά
  • Αναπ. Καθηγήτρια Ελένη Πρόκου
  • Αναπ. Καθηγήτρια Μαρία Συμεωνάκη (Διευθύντρια του Εργαστηρίου Κοινωνικής Στατιστικής και Ανάλυσης Δεδομένων)

Ο οδηγός σπουδών για το ακ. έτος 2020-2021 είναι ανηρτημένος εδώ. Επιπλέον δείτε εδώ την έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης που  διενεργήθηκε το 2014 και εδώ την έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης που διενήργησε το Τμήμα το 2018. Ακολουθούν: