Χρήσιμα Έντυπα

Διδακτορικών Σπουδών
ΤίτλοςΠεριγραφήΑρχείο
Αίτηση αλλαγής τίτλου διδακτορικής διατριβής

Η αίτηση αφορά στην αλλαγή τίτλου διδακτορικής διατριβής που μπορεί να αιτηθεί ο/η Υ/Δ.

Λήψη
ΑΙΤΗΣΗ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ

 

Η αίτηση αφορά στην εγγραφή ενός υποψήφιου διδάκτορα στον κύκλο διδακτορικών σπουδών του Τμήματος.

Λήψη
Αίτηση γενικών πιστοποιητικών

Η αίτηση αφορά: τη βεβαίωση εγγραφής, τη βεβαίωση για την εφορία, πιστοποιητικό στρατολογίας, τη βεβαίωση περάτωσης σπουδών και τη βεβαίωση διαγραφής από το Τμήμα.

Λήψη
ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ

Η αίτηση αφορά στην ενεργοποίηση της διαδικασίας διαγραφής ενός υποψήφιου διδάκτορα.

Λήψη
ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

Η αίτηση αφορά στην υποβολή του τελικού κειμένου της διδακτορικής διατριβής.

Λήψη
ΑΙΤΗΣΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ

Η αίτηση αφορά στη διαδικασία περάτωσης των διδακτορικών σπουδών.

Λήψη
ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ

 

Έντυπο αίτησης προς γενική χρήση.

Λήψη
ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΓΙΑ ΑΙΤΗΜΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

Σε αυτό το έντυπο μπορείτε να συμπληρώσετε το σύντομο βιογραφικό σας στο πλαίσιο του αιτήματος εκπόνησης διδακτορικής διατριβής.

Λήψη
Φόρμα παραπόνων

Η φόρμα αυτή χρησιμοποιείται για τον προγραμματισμό συνάντησης δια ζώσης ή μέσω τηλεδιάσκεψης ώστε να εκτεθούν προβλήματα ή/και τα παράπονά των φοιτητών/τριών που έχουν παρουσιαστεί κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους.

Λήψη
Μεταπτυχιακών Σπουδών
ΤίτλοςΠεριγραφήΑρχείο
Αίτηση αρχικής εγγραφής στο ΠΜΣ

Αίτηση πρώτης εγγραφής στο ΠΜΣ και δήλωση κατεύθυνσης

Λήψη
Αίτηση γενικών πιστοποιητικών ΠΜΣ

Η αίτηση αφορά τη χορήγηση εγγράφων (Βεβαίωση εγγραφής, Βεβαίωση για την εφορία, Πιστοποιητικό στρατολογίας, Αναλυτική βαθμολογία, Βεβαίωση περάτωσης σπουδών, Βεβαίωση διαγραφής) για το ΠΜΣ "Κοινωνική Πολιτική: Μέθοδοι και Εφαρμογές".

Λήψη
Αίτηση γενικών πιστοποιητικών ΠΜΣ

Η αίτηση αφορά στη χορήγηση πιστοποιητικών (Βεβαίωση εγγραφής, Βεβαίωση για την εφορία, Πιστοποιητικό στρατολογίας, Αναλυτική βαθμολογία, Βεβαίωση περάτωσης σπουδών, Βεβαίωση διαγραφής) για το ΠΜΣ "Ανάλυση και Εφαρμογή Κοινωνικής Πολιτικής".

Λήψη
Αίτηση ορκωμοσίας ΠΜΣ

Η παρούσα αίτηση αφορά στην αίτηση ορκονωσίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ)

Λήψη
Βεβαίωση συμμετοχής στις εξετάσεις

Το έντυπο αφορά στη βεβαίωση συμμετοχής του/της φοιτητή/τριας στις εξετάσεις

Λήψη
Έντυπο υποστήριξης διπλωματικής εργασίας

Το παρόν Έντυπο Υποστήριξης Διπλωματικής Εργασίας, στο οποίο επισυνάπτεται φωτοτυπία του εξωφύλλου της εργασίας, κατατίθεται από τον/την Επιβλέποντα/ουσα στη Γραμματεία του Τμήματος.

Λήψη
Υπεύθυνη Δήλωση

Υπεύθυνη Δήλωση, άρθρο 8 Ν.1599/1986.

Λήψη
Φόρμα παραπόνων

Η φόρμα αυτή χρησιμοποιείται για τον προγραμματισμό συνάντησης δια ζώσης ή μέσω τηλεδιάσκεψης ώστε να εκτεθούν προβλήματα ή/και τα παράπονά των φοιτητών/τριών που έχουν παρουσιαστεί κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους.

Λήψη
Προπτυχιακών Σπουδών
ΤίτλοςΠεριγραφήΑρχείο
Αίτηση γενικών πιστοποιητικών ΠΠΣ

Η αίτηση αφορά: Αντίγραφο Πτυχίου, Αντίγραφο Πτυχίου με Αναλυτική Βαθμολογία, Βεβαίωση για Στρατιωτική Χρήση, Βεβαίωση Περάτωσης Σπουδών Εσωτερικού, Βεβαίωση Περάτωσης Σπουδών Εξωτερικού, Πτυχίο με Αναλυτική Βαθμολογία Εσωτερικού, Πτυχίο με Αναλυτική Βαθμολογία Εξωτερικού, Επίσημη Αναλυτική Βαθμολογία Εσωτερικού, Επίσημη Αναλυτική Βαθμολογία Εξωτερικού.

Λήψη
Αίτηση Ορκομωσίας ΠΠΣ

Αίτηση ορκομωσίας πτοπτυχιακού/ής φοιτητή/τριας.

Λήψη
Αίτηση συμμετοχής στις κατατακτήριες εξετάσεις

Η παρούσα αίτηση αφορά στην κατάταξη πτυχιούχων στο Τμήμα.

Λήψη
Βεβαίωση συμμετοχής στις εξετάσεις

Το έντυπο αφορά στη βεβαίωση συμμετοχής του/της φοιτητή/τριας στις εξετάσεις

Λήψη
Έντυπο υποστήριξης πτυχιακής εργασίας

Το έντυπο αφορά στην υποστήριξη της πτυχιακής εργασίας και συμπληρώνεται από τον/την επιβλέποντα/ουσα.

Λήψη
Υπεύθυνη Δήλωση

Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 Ν.1599/1986).

Λήψη
Φόρμα παραπόνων

Η φόρμα αυτή χρησιμοποιείται για τον προγραμματισμό συνάντησης δια ζώσης ή μέσω τηλεδιάσκεψης ώστε να εκτεθούν προβλήματα ή/και τα παράπονά των φοιτητών/τριών που έχουν παρουσιαστεί κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους.

Λήψη