Μεταδιδακτορική Έρευνα

Η μεταδιδακτορική έρευνα (ME) αποβλέπει στη δημιουργία υψηλής ποιότητας επιστημονικής έρευνας και στην ενίσχυση νέων επιστημόνων ικανών να συμβάλλουν στην πρόοδο της επιστήμης και της έρευνας στα γνωστικά πεδία που θεραπεύει το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής ενισχύοντας το ερευνητικό έργο και την ακαδημαϊκή φυσιογνωμία του Τμήματος. 

Δείτε εδώ τον Κανονισμό Μεταδιδακτορικής Έρευνας για το ακ. έτος 2021-2022.

Email επικοινωνίας: phdstudents.socialpolicy@panteion.gr