Οδηγίες συγγραφής εργασιών

Οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες καθώς και οι υποψήφιοι διδάκτορες οφείλουν να ακολουθήσουν τις οδηγίες για τη συγγραφή Πτυχιακών ή Διπλωματικών Εργασιών και Διδακτορικών Διατριβών που συντάχθηκαν από την Επιτροπή Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου και εγκρίθηκαν από τη Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (17-3-2017) προκειμένου να γίνει δεκτή η Πτυχιακή ή Διπλωματική τους Εργασία καθώς και η Διδακτορική τους Διατριβή.

Σύμφωνα με τους κανονισμούς Προπτυχιακών, Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, η έκταση της περίληψης και του κειμένου των Πτυχιακών ή Διπλωματικών Εργασιών και Διδακτορικών Διατριβών έχει οριστεί ως εξής:

Πτυχιακή εργασία

  • Περίληψη (ανώτατο όριο λέξεων): 150
  • Κείμενο (ενδεικτικός αριθμός λέξεων): τουλάχιστον 12.000

Διπλωματική Εργασία

  • Περίληψη (ανώτατο όριο λέξεων): 250
  • Κείμενο (ενδεικτικός αριθμός λέξεων): 12.000 - 20.000

Διδακτορική Διατριβή

  • Περίληψη (ανώτατο όριο λέξεων): 500
  • Κείμενο (ενδεικτικός αριθμός λέξεων): 60.000 - 100.000

Για τις οδηγίες συγγραφής πατήστε εδώ.