Έρευνα

Το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής έχει αναπτύξει μέχρι σήμερα πλούσια δράση στον χώρο της κοινωνικής έρευνας, και ειδικότερα σε ζωτικούς χώρους άσκησης κοινωνικής πολιτικής (εκπαίδευση, απασχόληση, μετανάστευση, φύλο, οικογένεια, κοινωνικές αλλαγές στην ύπαιθρο, κ.ά.), με ερευνητικά προγράμματα, διαλέξεις, ημερίδες και συνέδρια, αρθρογραφία σε ελληνικά και ξένα επιστημονικά περιοδικά και εκδόσεις βιβλίων και περιοδικών. 

Η Επιτροπή  Έρευνας και Ερευνητικής Στρατηγικής του Τμήματος απαρτίζεται από:

Ειδικότερα το Τμήμα διαθέτει τρία ερευνητικά Εργαστήρια για τη διεξαγωγή επιστημονικών ερευνών και την παραγωγή κάθε είδους εκπαιδευτικού, εποπτικού και βοηθητικού υλικού για τη στήριξη και προαγωγή της αποτελεσματικής διδασκαλίας, έρευνας και ενημέρωσης. Κάθε πρόταση ερευνητικού έργου υποβάλλεται στην Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.) του Παντείου Πανεπιστημίου προκειμένου να γνωμοδοτήσει κατά πόσο συνάδει με τους παραδεδεγμένους κανόνες ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας, τόσο ως προς το περιεχόμενο, όσο και ως προς τον τρόπο διεξαγωγής της.

Ερευνητικές μονάδες

Εργαστήριο Κοινωνικής Πολιτικής

Το Εργαστήριο Κοινωνικής Πολιτικής ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο του 2018 και αποτελεί μετεξέλιξη του Κέντρου Κοινωνικής Μορφολογίας και Κοινωνικής Πολιτικής (ΚΕΚΜΟΚΟΠ) που ιδρύθηκε το 1990.

Εργαστήριο Κοινωνικής Στατιστικής και Ανάλυσης Δεδομένων

Το Εργαστήριο Κοινωνικής Στατιστικής και Ανάλυσης Δεδομένων συνιστά μετεξέλιξη του «Εργαστηρίου Πληροφορικής», το οποίο ιδρύθηκε το 2008 με συγχρηματοδότηση από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΕΑΕΚ και την Ευρωπαϊκή Ένωση: Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο και Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του Προγράμματος Αναμόρφωσης Προπτυχιακών Σπουδών.

Εργαστήριο Σπουδών Φύλου

Το Εργαστήριο Σπουδών Φύλου του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής ιδρύθηκε το 2006 και εξυπηρετεί διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα του φύλου, στην κοινωνική πολιτική και της ανάλυσης των πολιτικών για την ισότητα των φύλων σε διεθνές, ευρωπαϊκό, εθνικό και τοπικό επίπεδο.